Samenwerking JNPG Makelaars in Assurantiën B.V. (JNPG) en JNPG Assuradeuren B.V.

JNPG werkt als makelaar in assurantiën nauw samen met een selectie van gespecialiseerde risicodragers. Daarnaast maakt JNPG ook gebruik van het “eigen” volmachtbedrijf. Deze laatstgenoemde samenwerking maakt het mogelijk om een hoger niveau van service te leveren: kortere doorlooptijden, gunstige prijsstelling en slimme oplossingen per doelgroep.

De samenwerking tussen JNPG en JNPG Assuradeuren B.V. behoort tot de categorie ‘ongebonden selectieve bemiddeling’. JNPG is niet gebonden aan de gevolmachtigd agent en kan naar eigen keuze een risicodrager buiten volmacht benaderen. Indien een risico via het volmachtbedrijf wordt geplaatst, dan is dat selectief bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.