Klachten procedure JNPG

Klacht

Onder een klacht verstaan wij iedere formele uiting van ontevredenheid met betrekking tot de activiteiten van ons bedrijf, het handelen van één van onze medewerkers of van een derde die in opdracht van ons werkzaamheden heeft verricht.

Hoe nu verder?

We gaan onze uiterste best doen om de onvrede op te lossen. Wij verzoeken u om contact op te nemen met onze serviceafdeling:

  • op werkdagen zijn wij bereikbaar op 010 – 261 44 10 (van 9.00u tot 18.00u)
  • mail naar service@jnpg.nl

Nog steeds niet tevreden?

In de meeste gevallen zal een uiting van onvrede direct opgelost worden. Helaas zijn er situaties waarin dat niet het geval is, bijvoorbeeld in geval van een teleurgestelde verwachting. U kunt in dat geval schriftelijk contact opnemen met onze klachtencoördinator Ton Jacobse:

JNPG
t.a.v. Ton Jacobse
Oslo 14
2993 LD BARENDRECHT

U ontvangt binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht een bevestiging van ons. De klacht zelf zullen wij binnen 14 dagen inhoudelijk behandelen, waarna ons standpunt en schriftelijke motivatie binnen 7 dagen volgt

Komen we er samen niet uit?

Indien u niet tevreden bent met de definitieve afhandeling van uw klacht dan kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie van het KiFiD (bijzonderheden voorbehouden). U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. De contactgegevens van het Kifid zijn:

KIFID
Postbus 93257
2509AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl