Schadevoorbeeld IT: Vordering honorarium

Schadevoorbeeld beroepsaansprakelijkheid IT: vordering honorarium

Vordering honorarium

Een schadevoorbeeld uit de praktijk: Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van websites neemt een opdracht aan voor de bouw van een tweetal White labels die als basis dienen voor een 6-tal websites in een Multi site omgeving. In de overeenkomst van opdracht is een planning, alsmede een uitgebreide omschrijving van de functionaliteiten opgenomen. De functionaliteiten bestaat onder andere uit conditionele vragenformulieren, archivering van informatie en documenten, een webwinkel en een inregeling van abonnementen met koppeling aan een database. Nadat de planning en reikwijdte van de opdracht een aantal keer is bijgesteld komt de oplevering eindelijk dichtbij. De opdrachtgever begint met de testfase en constateert dat de inregeling van subscription niet is zoals hij dat voor ogen had, hetgeen ook niet snel en eenvoudig is aan te passen. De opdrachtgever weigert daarom de laatste betaling van 30 procent (zo’n EUR 15.000,-) te doen en begint bovendien over schadevergoeding en de andere aspecten die fout zijn gegaan. Het IT-bedrijf is het daar niet mee eens en geeft aan dat in veel opzichten zelfs meer is geleverd dan beschreven. Het verschil van inzicht wordt versterkt doordat de blauwdruk niet op detailniveau is beschreven

 

Hoe opgelost?

Partijen overwegen dan ook de kwestie voor te leggen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. In verband hiermede wendt het IT-bedrijf zich tot haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar geeft aan dat een geschil over honorarium in principe bij een rechtsbijstandsverzekeraar thuishoort. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt namelijk alleen dekking voor schade van derden. Gelukkig is in het geval van het IT-bedrijf sprake van een aanvullende regeling. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt ook dekking indien met vergoeding van het honorarium een aanspraak/vergoeding op schade voorkomen wordt. De verhouding tussen beide partijen wordt onder begeleiding van een mediator gede-escaleerd en er wordt besloten dat de opdrachtgever de helft van het laatste termijn zal betalen en de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de andere helft.