Mismatch CRM

Schadevoorbeeld: Mismatch CRM

Mismatch CRM

Een retailbedrijf heeft de behoefte om meer te gaan sturen op relaties met (potentiële) klanten en heeft daarom IT-bedrijf C gevraagd een CRM-pakket te realiseren binnen de bestaande omgeving van het retailbedrijf. Het IT-bedrijf stelt een standaardpakket voor met een aantal maatwerk aanpassingen en koppeling met het bestaande verkoopsysteem en core (database). Tijdens de implementatie blijkt dat de aangedragen oplossing niet geschikt is voor hetgeen door het retailbedrijf beoogd is. Buiten het feit dat de koppeling met de core tot problemen leidt, kan het CRM niet voldoende gegevens verwerken. Het retailbedrijf eist ontbinding van de overeenkomst en vergoeding van de schade en (juridische) kosten. Uiteindelijk is de zaak geschikt op ruim een ton.