Schadevoorbeeld beroepsaansprakelijkheid ICT

ICT: Schadevoorbeeld Exoneratiebeding & Productieverlies

Een gespecialiseerd IT-bedrijf wordt gevraagd voor een software inregeling bij een fabrikant van boter met diverse merken. De opdracht bevat diverse elementen:
• De lopende banden moeten op een bepaalde snelheid blijven werken
• Interactie tussen de verschillende onderdelen binnen de productie moet op elkaar aansluiten
• De overgang naar de productie van een ander merk moet eenvoudig kunnen worden ingesteld en bediend

Na uitvoerig testen wordt het systeem in gebruikgenomen. Helaas blijkt al snel een instabiliteit waardoor vertraging in het productieproces ontstaat. De boterfabriek vraagt het IT-bedrijf om de instabiliteit op te sporen en te herstellen, bovendien houdt zij het IT-bedrijf verantwoordelijk voor de schade begroot op € 75.000,-

 

Exoneratiebeding

Het IT-bedrijf lost het euvel gelukkig snel op, maar wijst de verantwoordelijkheid en daarmee de schade van de hand. Zij geeft te kennen dat de instabiliteit is ontstaan door een verkeerde bediening van het aansturingspaneel. Verder meent zij dat de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, waarin een volledige exoneratiebeding is opgenomen. Dus al zou het IT-bedrijf tekort zijn gekomen dan is zij volgens het beding niet aansprakelijk.

Het productiebedrijf geeft aan het paneel bediend te hebben volgens de instructies uit het door het IT-bedrijf geleverde handboek en is van mening de leveringsvoorwaarden van de hand te hebben gewezen. De zogenoemde inkoopvoorwaarden zouden hierdoor van toepassing zijn.

 

Rechtzaak

Partijen komen er niet uit en de opdrachtgever besluit een rechtzaak te starten. Het blijkt een moeizame procedure die uiteindelijk 10 maanden in beslag neemt. De uitspraak valt grotendeels uit in voordeel van het IT-bedrijf. De rechtbank is van oordeel dat het IT-bedrijf adequaat heeft gehandeld met het oplossen van het probleem en kan niet eenduidig vaststellen dat de instabiliteit het gevolg van een programeerfout is. Wel geeft de rechtbank aan dat de instructies in het handboek te weinig handvat bieden. Beoordeling van het exoneratiebeding speelt geen rol.

Het IT-bedrijf is opgelucht, temeer omdat zowel het verweer als de kosten ( € 32.500,-) ervan voor rekening zijn geweest van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.