Dekkingsvarianten bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 

Zoveel mensen zoveel wensen. De hoeveelheid Dekkingsvarianten die door de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars worden aangeboden zijn ontelbaar. Toch is er een hoofdindeling te onderscheiden. Denk hierbij aan:

 

Financiële bescherming bij ernstige ziekten (zgn Critical Illness dekking)

 

Je ontvangt een uitkeringen vanaf diagnose, een daggelduitkering bij het verblijf in het ziekenhuis en bij thuisherstel. Deze dekkingsvariant is minder bekend dan de navolgende varianten en is vooral aantrekkelijk voor degenen die een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur vinden. Statistisch komen ernstige ziekten bij 1 op de 3 mensen voor.

NB. Er komen ook verzekeringen voor met dekking voor ernstige ziekten (Critical illness) die een eenmalige som uitkeren. Deze producten zijn en mogen niet bestempeld worden als inkomensverzekering, maar bedienen wel een markt die zich hierop oriënteert en de kosten te hoog vinden.

 

Arbeidsongeschiktheid a.g.v. ongevallen

 

De verzekering biedt dekking indien je (gedeeltelijk eo tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval. Deze dekkingsvariant is een keuze van veel starters en jongeren mede vanwege het tariefniveau. Je dient je er echter wel van te vergewissen dat arbeidsongeschiktheid a.g.v. ziekten en psychische aandoeningen niet gedekt is, terwijl deze gezamenlijk tot meer uitval op het werk leiden dan bij ongevallen het geval is.

 

Arbeidsongeschiktheid a.g.v. ongevallen en alle ziekten, m.u.v. psychische klachten

 

Deze verzekering biedt dekking indien je (geheel eo tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval of ziekte. Psychische aandoeningen maken geen onderdeel uit van dekking. Hoewel deze dekkingsvariant lager geprijsd is dan een complete dekking neem je het risico dat uitval op het werk alsnog niet gedekt is.

 

Arbeidsongeschiktheid a.g.v. ongevallen en alle ziekten, incluis psychische klachten

 

Dit betreft de variant van arbeidsongeschiktheidsverzekering met de meest complete dekking. Het is belangrijk om deze variant te overwegen omdat psychische aandoeningen ruim 20 procent de oorzaak zijn van ziektegevallen waarbij de verzekering tot uitkering moet komen, ook indien je aanvankelijk van mening bent dat deze verzekeringsvorm te hoog is. Wat je uiteindelijk betaalt is namelijk ook afhankelijk van de fiscale aftrek, de keuze van het eigen risico, verzekerd bedrag, indexatie, etc. Vanzelfsprekend zal de juiste mix tussen dekking en prijs per persoon anders zijn.

Tot slot dient hier nog vermeld te worden dat verzekeraars diverse dekkingen ook nog op sommenbasis biedt.