Contractperiode bij Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De contractperiode ook wel verzekeringsduur genoemd is de duur waarvoor je de verzekering minimaal afneemt en het termijn dat je rechten uit de polis kunt doen gelden. Tegenwoordig worden nieuwe verzekeringen vooral afgesloten voor een duur van 1 jaar. Een langere contractperiode is mogelijk, tot een maximum van 3 of 5 jaren (afhankelijk van het product). Reden om een overeenkomst aan te gaan voor een langere periode kan bijvoorbeeld zijn dat de verzekeraar een aantrekkelijker tarief biedt. Keerzijde van een langer contractduur is dat je gedurende deze periode, behoudens uitzonderingen, de verzekering niet kan opzeggen. Een uitzondering kan zijn is dat je in loondienst gaat of dat het inkomen naar een niveau daalt dat er eigenlijk geen verzekerd belang bestaat: de grens zal liggen rond het bijstandsniveau. Het gebrek aan mogelijkheden om een verzekering op te zeggen en het feit dat je niet kunt overzien hoe de situatie in de (verre) toekomst is, heeft het gevolg gekregen dat een een contractduur langer dan 5 jaren sinds 2011 niet langer is toegestaan. Zie ook het artikel over opzeggen en de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging.

 

Niet te verwarren met de looptijd

De contractperiode en de looptijd lijken synoniemen, maar dat is zeker niet het geval. De looptijd van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de periode tot de overeengekomen eindleeftijd. deze periode is van belang voor de bepaling van de uitkeringsduur. Raak je gedurende de contractperiode (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt dan zal de schade vastgesteld worden over de periode vanaf de arbeidsongeschiktheid tot de eindleeftijd. Deze eindleeftijd ligt vaak rond de pensioengerechtigde leeftijd, maar kan op basis van jouw wensen ook korter zijn. Bijvoorbeeld tot een leeftijd van 55 jaar. Ook de verzekeraar kan bij het aangaan van de verzekering restricties opleggen met betrekking tot de eindleeftijd. Dat doet zij bijvoorbeeld bij beroepen waar zwaar fysiek werk wordt verricht (denk aan stratenmakers).