Arbeidsongeschiktheidsverzekering uitgelegd

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering pleegt afgekort te worden met AOV en is een verzekering die het inkomen beschermd indien een verzekerde persoon niet of beperkt in staat is om het (eigen) werk uit te oefenen vanwege een ongeval, ziekte en in de meeste gevallen daarmee verband houdende medisch objectiveerbaarder psychische aandoeningen.

Voorkomende misvatting over een AOV is dat uitsluitend dekking bestaat indien een verzekerde tijdens het werk arbeidsongeschikt raakt. Dit is dus onjuist! Het gaat niet om in welke hoedanigheid de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, maar in welke mate u nog in staat bent (uw eigen) werk te verrichten. Zo zal bijvoorbeeld dekking bestaan indien u (tijdelijk) niet kunt werken door een vervelende tackle tijdens het voetbal.

 

Vormen

Er zijn in hoofdlijn twee vormen waarop een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten kan worden, namelijk een AOV op sommenbasis en een AOV op schadebasis. Het verschil zit in de beoordeling van de hoogte van uitkering. In geval van een schadeverzekering zal bij een gedekt evenement gekeken worden naar de daadwerkelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Een toetsing van het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaren maakt hier onderdeel van uit. Een sommenverzekering doet een maandelijkse uitkering in de mate waarin de arbeidsongeschiktheid staat ten opzichte van het verzekerd bedrag, ongeacht de daadwerkelijke schade.

 

Voor wie?

Voor wie verzekerd JNP Groep een individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering:
• Zelfstandig ondernemers
• Directeur-groot aandeelhouders (DGA)
• ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel)
• Freelancers
• Vrije beroepsbeoefenaren

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bestaan ook en worden in principe door de werkgever afgesloten voor de werknemers als aanvulling op de sociale voorzieningen die hen van rechtswege toekomen. Er zijn inmiddels ook collectieve varianten waarbij een mantel (vorm van een collectief contract) wordt afgesloten op bijvoorbeeld een maatschap met een individuele invulling cq benadering van de leden van de maatschap / vennoten.