Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering pleegt afgekort te worden met AOV en is een verzekering die het inkomen beschermd indien een verzekerde persoon niet of beperkt in staat is om het (eigen) werk uit te oefenen vanwege een ongeval, ziekte en in de meeste gevallen daarmee verband houdende medisch te objectiveren psychische aandoeningen. Zie ook