Execution Only bij Arbeids- ongeschiktheidsverzekeringen

Bij de verzekering van uw arbeidsongeschiktheidsrisico kun je ervoor kiezen om je te laten adviseren en begeleiden door een verzekeringsadviseur (ook wel assurantie-tussenpersoon genoemd). Een andere optie die tegenwoordig geboden wordt is AOV execution only:

Door de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten omschreven als het afsluiten van een product zonder advies. In de praktijk komt het erop neer dat je zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstelt, zelf verantwoordelijk bent voor het actueel houden van de verzekering en in geval van het manifesteren van personenschade waardoor arbeidsongeschiktheid optreed je in beperkte mate begeleiding van een verzekeringsadviseur mag verwachten.

 

Wanneer kiest je voor execution only?

Het kan zijn dat je vanuit de eigen praktijk ervaring hebt met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, dat je een dergelijk product eerder met advies hebt afgesloten of dat je simpelweg niet zit te wachten op begeleiding en zelf op de materie inleest, met lagere kosten tot gevolg. Dit impliceert dat je precies weet welk product je wilt, geen problemen verwacht bij de medische keuring en kunt overzien welke wijzigingen in jouw situatie tijdig aangemeld moeten worden bij de verzekeraar.

 

Kennistoets / Ervaringstoets

Om te helpen met de beoordeling of execution only bij je past zal een door de AFM verplichte kennistoets / ervaringstoets ingevuld moeten worden. Deze toets bestaat doorgaans uit zo’n 15 vragen en kost je zo’n 5 a 10 minuten. De uitkomst van de toets is niet bindend, maar het is dan wel sterk aan te raden je toch te laten begeleiden. Een AOV betreft tenslotte een impactvol product!

 

Kosten

Een product op execution only basis is relatief goedkoop omdat een verzekeringsadviseur bespaart in adviesgesprekken (al dan niet op locatie), een minder actieve rol heeft te spelen en daardoor beperkt aansprakelijk jegens jou is wanneer bijvoorbeeld bij schade blijkt dat een verzekering niet voldoende bij je past.

Hiermee is ook gegeven dat de kosten voor begeleiding en advies hoger liggen.

 

Wat mag je van JNP Groep verwachten?

JNP Groep is een online aanbieder die de brug slaat met de “traditionele” manier van dienstverlening. Uitgangspunt van dienstverlening is execution only. Maar anders dan gebruikelijk biedt JNP Groep faciliteiten om te helpen inzicht te krijgen in het risico en tot een configuratie van een product te komen. Met aanvullende dienstenpakketten kan vervolgens de dienstverlening gradueel uitgebreid worden tot een complete all service incluis bezoek op locatie.